Vízia 2020 – veľký krok pre klub

//Vízia 2020 – veľký krok pre klub

Vízia 2020 – veľký krok pre klub

Audi Club International Slovensko resp. OZ Audi-klub.sk s blížiacim sa koncom roka uzavrie v poradí 11. kapitolu svojho fungovania. Máme za sebou viac ako 100 väčších a stovky menších akcií, spolu sme zaregistrovali 2600 členov. Vďaka interaktívnym kampaniam, zaujímavým akciám, benefitom a vylepšenému administratívnemu systému sa nám v posledných 2 rokoch podarilo rozšíriť členskú základňu na takmer 1000 členov.

Nárast členov = nárast nákladov a požiadaviek

S narastajúcim počtom členov adekvátne rastú aj administratívne nároky (registrácie, predĺženia členstva, objednávky v e-shope). V aktuálnom roku sa klubovej administratíve „skúšobne“ venuje 1 človek „full-time“ (klub uhrádza len náklady dobrovoľníka spojené s prevádzkou, ako napr. cesty na poštu, za dodávateľmi a pod.), čo sa prejavilo v promptnom vybavovaní objednávok, registrácií a predĺžení. Táto skúsenosť potvrdila, že klub dokáže fungovať na tejto báze a udržať či dokonca zvyšovať úroveň poskytovaných služieb.

Pred prahom nového roka tak klub stojí pred otázkou, či udrží aktuálny stav, alebo sa niektoré administratívne úkony obmedzia na nevyhnutné minimum. Jedinou možnosťou ako udržať klub v nastavenom trende je prijať zamestnanca, ktorý sa bude starať o jeho každodenný chod, s čím sú spojené zvýšené náklady. Tie vie klub kompenzovať nájdením ďalších partnerov a zvýšením členského poplatku. Práve tieto otázky boli predmetom diskusií už na niekoľkých zrazoch, za zvýšenie členského sa vyjadrili členovia aj v e-mailovom prieskume v roku 2017.

Výzva prijatá

Na 11. valnom zhromaždení klubu, ktoré sa konalo 6. 9.2019 v hoteli Bešeňová bolo účastníkmi jednohlasne (100% hlasov) odsúhlasené zvýšenie členského poplatku na úroveň 30 Eur na rok počnúc 1. 1. 2020. Historicky sa jedná o vôbec 1. zvyšovanie členského od založenia klubu v r. 2008, a tak je potrebné vziať do úvahy nárast všeobecných nákladov na chod a administratívu klubu.

Čo by malo zvýšenie členského priniesť klubu a jeho členom:

 1. Flexibilita odmien – zvýšené členské klubu umožní členov pri registrácii alebo predĺžení odmeniť hodnotnejším darčekom.
 2. Zamestnanie administratívneho pracovníka
 3. Intenzívnejšia práca so sortimentom produktov v e-shope (nové kolekcie a produkty).
 4. Včasná príprava klubového kalendára klubových akcií na novú sezónu.
 5. Častejšie lokálne akcie menšieho rozsahu.
 6. Príprava a realizácia častejších marketingových kampaní (súťaže a pod.).
 7. Úspora nákladov – napr. za „in-house“ služby spojené s účtovaním.

Zodpovednosti zamestnanca:

 1. Vybavovanie klubovej administratívy
 2. Vedenie účtovníctva
 3. Manažment klubového e-shopu
 4. Podpora členom
 5. Organizovanie klubových akcií
 6. Tvorba a realizácia online kampaní

Stanislav Mucha, prezident klubu: „Zvyšovanie členského vnímame veľmi citlivo a snažili sme sa ho niekoľko rokov odkladať. S nárastom členskej základne a administratívy vznikla potreba zamestnať človeka, ktorý zabezpečí každodenný chod klubu. V tomto roku sme všetky aktivity vykryli stále na báze dobrovoľníctva, no v roku 2020 už túto možnosť mať nebudeme. Utlmenie aktivít po 11 nádherných rokoch neberieme a radšej prijmeme novú výzvu, ktorá nás posunie vpred. Pevne verím, že klub za 11 rokov preukázal svoju hodnovernosť a pre svojich členov zabezpečil požadovanú pridanú hodnotu. Klub si i naďalej zachová svoj neziskový charakter a všetky klubom prijaté či vygenerované financie budú použité na jeho chod a napredovanie. Rok 2020 by mal priniesť nové formáty akcií, aktivít a kampaní s cieľom zapojiť do organizácie lokálnych akcií väčší počet aktívnych členov. Máme sa na čo tešiť.“

Plány na rok 2020:

 1. Podpora lokálnych tímov pri plánovaní a realizácií miestnych charakterovo rozmanitých akcií (svadobné kolóny, šport, deti, starostlivosť o auto, a pod.)
 2. Celoslovenská interaktívna kampaň zameraná na všetkých šoférov Audi
 3. Nový sortiment v rámci e-shopu
 4. Online súťaže a kampane pre členov

Akceptovanie zvýšenia poplatku samozrejme ostáva na zvážení všetkých členov.

Stanislav Mucha, prezident klubu: „Aj po zvýšení členského sa mesačný poplatok bude hýbať na úrovni 2,50 Eura mesačne, čo je približne hodnota jedného cappuccina, dvoch pív alebo čokolády. Verím, že členstvo v Audi Club je hodné vzdania sa týchto pôžitkov. Klub ponúka možnosť stretnúť skvelých nových ľudí, ušetriť vďaka kontaktom a najmä zažiť nevšedné akcie rôzneho zamerania. Nájsť takúto kombináciu pridanej hodnoty je v dnešnej dobe naozaj zriedkavé.“

2019-12-30T19:44:00+00:00november 3rd, 2019|Categories: novinky|