Ochrana osobných údajov

/Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov2020-01-21T20:52:40+00:00

Ochrana osobných údajov – člen

 • Člen klubu  poskytuje Audi-klubu.sk OZ (ďalej len „klub“) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, facebook ID, údaje o vozidle – EČV (ŠPZ), model, rok výroby. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Člen klubu sa zaväzuje, že každú zmenu osobných údajov obratom klubu nahlási.
 • Klubu sa osobné údaje poskytujú za účelom výkonu klubovej činnosti v rozsahu danom Stanovami a Misiou klubu.
 • Klub  je oprávnený poskytnuté osobné údaje spracovávať počas celej doby trvania členstva člena v klube, zároveň sa zaväzuje najneskôr do 3 rokov od ukončenia členstva alebo na požiadanie (zaslaním e-mailu na adresu info@acislovensko.sk osobné údaje z informačného systému zlikvidovať. Člen berie na vedomie, že je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov  písomne odvolať, ak dôjde pri ich spracovaní k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Ďalšie práva člena pri spracovaní osobných údajov sú upravené v ustanoveniach zákona  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 • Člen klubu súhlasí, aby ho klub informoval o klubovej činnosti a aktualitách zasielaním informácií v písomnej forme na jeho korešpondenčnú adresu, e-mail, facebook alebo SMS-správ na jeho mobilné telefónne číslo.
 • Klub neposkytne osobné údaje tretím stranám.
 • Člen klubu môže kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkých svojich údajov z informačných systémov klubu (s výnimkou prípadov, v ktorých to zákon neumožňuje). Žiadosť o vymazanie alebo úpravu údajov je potrebné poslať formou e-mailu na adresu info@acislovensko.sk.
 • Výnimkou pri vymazaní osobných údajov sú fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), ktoré sú súčasťou objednávok a faktúr klubového e-shopu. Tieto údaje budú vymazané po skončení zákonom stanovenej lehoty pre archiváciu účtovných dokladov.

Účel využitia osobných údajov a iných údajov:

meno a priezvisko – výroba členskej karty; korešpondencia; prihlasovanie na podujatia.

adresa – korešpondencia, štatistické účely – rozmiestnenie členov klubu v rámci Slovenska

dátum narodenia – zasielanie gratulácie k narodeninám; splnenie vekovej podmienky pre registráciu v klube (min. 18 rokov); štatistické účely – priemerný vek členov

telefónne číslo – kontaktovanie člena pri organizácii klubových podujatí; občasné zasielanie SMS

e-mailová adresa – pravidelný e-mailing týkajúci sa noviniek v klube; rozosielanie servisných e-mailov pri procese registrácie a predlžovania členstva

model, ŠPZ a rok výroby auta – štatistické účely

Miesto uloženia a správy osobných údajov:

 1. zabezpečená databáza umiestnená na serveri zazmluvnenej spoločnosti Bart.sk s prístupom pre zástupcov Audi-klub.sk
 2. zabezpečená webová stránka www.acislovensko.sk hostovaná na serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o. (správa užívateľov, e-shop, fórum)
 3. pracovná verzia databázy uložená v PC vo vlastníctve Audi-klub.sk zabezpečená prístupovým heslom
 4. zabezpečený účtovný program uložený v PC vo vlastníctve Audi-klub.sk zabezpečená prístupovým heslom
 5. zabezpečený účtovný program uložený v PC zazmluvnenej účtovníčky

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • Dátum a čas zaslania požiadavky
 • Názov prezeranej stránky resp. súboru
 • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
 • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
 • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.