2% z našich daní pre náš klub

//2% z našich daní pre náš klub

2% z našich daní pre náš klub

Vážení členovia, priaznivci a partneri Audi Club International Slovensko,

v roku 2024 sa náš klub opäť zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2% z daní právnických a fyzických osôb. Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a my vás chceme opätovne poprosiť o pomoc pri získavaní prostriedkov pre činnosť klubu týmto nenáročným spôsobom.

Stačí, ak poukážete 2% z vašich daní, alebo poprosíte ľudí vo svojom okolí, ktorí nemajú vybraný iný subjekt. Prostriedky vyzbierané z 2% budú použité na financovanie klubových akcií. 

Nový mechanizmus zároveň umožňuje poukázaním 2% klubu uhradiť ročný členský poplatok. Stačí, ak v tlačivách zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov klubu.

Všetky informácie potrebné k poukázaniu 2% nájdete na klubovej webstránke >> 

Pre zvládnutie procesu poukázania dane odporúčame upovedomiť vašu ekonómku/personalistku/účtovníčku o tom, že chcete poukázať 2% Audi Clubu a poslať im iniciály uvedené na vyššie zmieňovanej stránke. Poukázanie 2% je pre nich rutinnou záležitosťou.

TLAČIVO VYHLÁSENIE >>

Údaje potrebné pre poukázanie:

IČO: 42101743

NÁZOV: Audi-klub.sk

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

SÍDLO: Krompašská 2211/114, 040 11 Košice-Pereš

 

Predĺženie členstva:

  • Členstvo v klube predlžujeme na základe zoznamu osôb, ktoré nám poukázali podiel zaplatenej dane z príjmov (2%). Zoznam nám posiela Daňový úrad koncom januára a týka sa osôb, ktoré nám poukázali 2% minulého roku.
  • Koncom januára 2025 nám príde zoznam osôb z Daňového úradu, ktorí nám poukázali 2% v roku 2022 a tímto osobám vo februári 2025 predĺžime členstvo a pošleme darček.
  • Členovia klubu, ktorí by mali záujem o predĺženie členstva už v danom roku, nám môžu poslať doklad o tom že podali Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (napr. foto z mobilu a pod.) a my im predĺžime členstvo už v danom roku.
  • V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu stanislav.mucha@acislovensko.sk
2024-01-08T06:48:05+00:00január 8th, 2024|Categories: novinky|