Autorské práva a právna zodpovednosť

/Autorské práva a právna zodpovednosť
Autorské práva a právna zodpovednosť2018-09-06T09:32:24+00:00

Autorské práva a právna zodpovednosť

Značka Audi Club International Slovensko je na Slovensku zastupovaná výhradne občianskym združením Audi-klub.sk. Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov a príspevkov užívateľov stránky, podliehajú autorským právam občianskeho združenia Audi-klub.sk. Reprodukcia alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia občianskeho združenia Audi-klub.sk. Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.

Právna zodpovednosť za obsah stránky a jej fungovanie sú zhrnuté v základných dokumentoch:

 1. Autorské práva a právna zodpovednosť
 2. Podmienky členstva v Audi Club International Slovensko
 3. Podmienky prispievania v komunikačných kanáloch klubu
 4. Ochrana osobných údajov
 5. Obchodné podmienky e-shopu
 6. Obchodné podmienky bazaru

Audi-klub.sk si vyhradzuje právo dokumenty podľa potreby upraviť. 

Podmienky pri používaní odkazov na stránky/ Link Agreement

 1. Webovú stránku www.acislovensko.sk so všetkými jej súčasťami prevádzkuje občianske združenie Audi-klub.sk.
 2. Audi-klub.sk víta a umožňuje, zásadne podľa nasledujúcich pravidiel, tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla. Každé použitie odkazu musí obsahovať jasný a jednoznačný odkaz na webové stránky www.acislovensko.sk, predovšetkým musí byť každý obsah presne reprodukovaný.
 3. Tvorba odkazov na jednotlivé podstránky webovej stránky www.acislovensko.sk bez údajov zreteľného označenia výrobcu sa vyslovene zakazuje.
 4. Audi-klub.sk si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.
 5. Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná. Audi-klub.sk sa dôrazne dištancuje od takéhoto obsahu na príslušných internetových stránkach vrátane všetkých ich podstránok.
 6. Audi-klub.sk nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.
 7. Audi-klub.sk si vyhradzuje právo, kedykoľvek a v akomkoľvek smere zmeniť tieto obmedzenia bez udania dôvodu a voči porušeniu obmedzení postupovať kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.