Overovanie členstva

/Overovanie členstva
Overovanie členstva2018-09-06T09:32:23+00:00

Predĺženie členstva

Informáciu o expirujúcom / končiacom sa členstve dostane každý člen formou e-mailu 14 dní pred a 30 dní po expirácii členstva. V tejto správe budú informácie o spôsobe úhrady. Vo všeobecnosti platí, že členské sa prdĺžuje zaslaním členského poplatku vo výške 15 eur na číslo účtu 2624815178/1100, ako variabilných symbol je potrebné uviesť číslo klubovej karty (či už stálej alebo dočasnej) a do poznámky vpísať meno a priezvisko (číslo stálen karty bez písmen). Oznámenie o predĺžení členstva príde taktiež formou e-mailu.
Je možné, že e-mail, ktorý mal byť doručený 14 pred koncom členstva z technických príčin neprešiel. Chybu o nedoručení e-mailu nám, prosím, pošlite formou e-mailu na registracia@acislovensko.sk. Vo všeobecnosti platí, že členské sa prdĺžuje zaslaním členského poplatku vo výške 15 eur na číslo účtu 2624815178/1100, ako variabilných symbol je potrebné uviesť číslo klubovej karty (či už stálej alebo dočasnej) a do poznámky vpísať meno a priezvisko (číslo stálen karty bez písmen). Oznámenie o predĺžení členstva príde taktiež formou e-mailu.
Postup a tlačivá pre úhradu členského nájdete na https://acislovensko.sk/2-2/
Každý člen, ktorý predĺži členstvo dostane poštou malý darček (prívesok, odznak a pod.). Ak by sa tak nestalo, kontaktujte nás formou e-mailu na registracia@acislovensko.sk