1. Do tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb DPFO B (vzor tu) je potrebné vpísať klubové iniciály na strane 10, oddiel XII (vzor tlačiva nájdete tu)

Pre úradu členského je NUTNÉ zaškrtnúť políčko “súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)” – viď vzor tlačiva >> otvor tu.

Ak toto políčko darca nezaškrtne, nebude mu môcť byť členský poplatok uznaný.

2. Tlačivo odovzdajte na príslušnom daňovom úrade do 31. 3. 2017.

Prostriedky z vami poukázaných 2% budú na klubový účet pripísané v priebehu júna. V tomto termíne vám bude predĺžený členský poplatok.

2018-09-06T09:32:34+00:00január 19th, 2017|Categories: Nezaradené|