Koncoročné video a príhovor

//Koncoročné video a príhovor

Koncoročné video a príhovor

V poradí 8. sezóna oficiálneho klubu fanúšikov značky Audi na Slovensku sa chýli ku koncu a v tradičnej rekapitulácii sa obzrieme za úspechmi i neúspechmi, ktoré rok 2016 v klubovom dianí priniesol.

Klubové podujatia

Kalendár eventov stanovený na začiatku roka sa podarilo s malými zmenami dodržať a klubáci si mohli užiť 8 väčších klubových akcií – Zimný zraz, ART, 24h Le Mans Karting, quattrolegende, Prehliadka továrne VW v Bratislave, 8. oficiálny zraz klubu, Tour de Neckarsulm + DTM a Driving skills. Rok zavŕšili aj 2 vianočné stretnutia v Košiciach a Bratislave. Príjemným oživením kalendára boli pravidelné, na mesačnej báze organizované „lokálky“, pod názvom Audi and Coffee ako aj mesačné Audi Quizy, ktoré preverili znalosti i tipovacie schopnosti členov.

Spolupráca s importérom

Veľkou novinkou pre klub i Audi Slovensko bola veľkolepá akcia Audi Sport Experience Slovakia, ktorá ponúkla VIP klientom importéra možnosť otestovať si “najnadupanejšie Audinky” z aktuálnej ponuky na vybraných slovenských cestách. Viac ako tucet klubákov si akciu užilo v úlohe šoférov a na dva týždne sa stali členmi Audi tímu, od ktorých závisel úspech celej akcie. Aj napriek menším prevádzkovým nečakaným výzvam akciu klubáci zvládli bravúrne, čo potvrdila aj pozitívna spätná väzba organizátora akcie.

Generálny partner klubu, Audi Slovensko, sa naopak zapojilo hneď do niekoľkých klubových podujatí, kde účasťou i hodnotnými cenami (vrátane zapožičania auta na víkend) podporil naše snaženie. Cennými CarCheckmi podporilo klubové aktivity aj oddelenie importéra – Audi Servis, a tak sme sa v tomto roku mohli tešiť z naozaj štedrej podpory klubu, ktorá nie je v dnešnej neľahkej dobe samozrejmosťou.

Partnerstvá a spolupráce

Vďaka účasti klubákov na Audi Sport Experience Slovensko sa podarilo klubu urobiť krôčik bližšie k spolupráci s niektorými autorizákmi. Okrem tradične skvelých vzťahov s Audi Centrom Bratislava sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s GalimexomAutonovom, oficiálny zraz podporili aj Moris SlovakiaAuto Gabriel.

Sieť ostatných partnerov rozšírili Decarbo360fly a v polovici roka sa nám podarilo dohodnúť aj s novým exkluzívnym zlatým partnerom z triedy VIP – spoločnosťou Slovnaft.

Neúspechy, ktoré nás ženú vpred

Výpadok v klubovom rozpočte spôsobila administratívna chyba a nekompromisné vyradenie OZ Audi-klub.sk zo zoznamu poberateľov 2%. Vďaka úsporám a rozvážnemu hospodáreniu sa však klub s touto stratou vyrovnal a urobil všetko preto, aby členovia stratu nepocítili. Zároveň boli vykonané nápravné opatrenia, ktoré by mali podobnej chybe zamedziť.

Klub sa po 2 rokoch prudkého rastu členskej základne dostal do stagnácie, kde nábor nových členov nepriaznivo kompenzuje nízka retencia (predĺžovanie členstva). Veľkosť klubovej základne sa ku koncu roka 2016 bude pohybovať nad hranicou 500.

Výzva s označením 2017

Práve nízka retenciapreferencie členov budú kľúčovými výzvami pre nadchádzajúcu sezónu. Pilotný prieskum preferencií členov načrtol oblasti, v ktorých by vzorka členov privítala zmeny. Príkladom môže byť návrh zmeny termínov niektorých kľúčových zrazov i požiadavka na väčšiu podporu detí klubákov. Klub už na niektoré návrhy reagoval (odznaky ACIS Kids) a pri plánovaní kalendára klubových akcií určite zváži dátum Oficiálneho zrazu. Spomínaného prieskumu sa však zúčastnila len necelá tretina klubákov, a preto bude dôležité v klubovej komunikácii a aktivitách implementovať ďalšie nástroje pre zber spätnej väzby. V praxi to bude znamenať viac prieskumov a hodnotení akcií.

Klubový e-shop obohatí nový sortiment klubových reklamných predmetov a partnerský program sa opäť pokúsime rozšíriť o zaujímavých partnerov (a snáď medzi nimi budú ďalšie “autorizáky”).  Menej badateľné, no určite dôležité aktivity plánujeme v oblasti online propagácie klubových aktivít, kde sa nám úspešne darí upevňovať si pozíciu v rámci Google vyhľadávania. Určite však ostane priestor aj pre pár prekvapení.

Čo dodať a popriať na záver

V mene Audi Club International Slovensko chcem úprimne poďakovať skalným členom klubu, ktorí aktívne participovali na prípravách a realizácii klubových podujatí a aktivít; všetkým skalným i novým členom za ich podporu a dôveru; generálnemu partnerovi Audi Slovensko za podporu, ktorú si nesmierne vážime; ostatným partnerom klubu, ktorí nás podporujú a ktorým sme nemenej vďační; a všetkým ostatným priaznivcom či “sledovateľom” našich aktivít.

Plánovanie a organizácia podujatí, ako aj celkové riadenie klubových aktivít sú mimoriadne náročné na čas, energiu i finančné zdroje. Náš klub je i naďalej „amatérskou“ organizáciou závislou na doborovoľníckej iniciatíve niekoľkých aktívnych členov a podporovateľov. Aj preto sme vďační za toleranciu prípadných nedostatkov a podporu všetkých fanúšikov klubu Audi na Slovensku. Veď Audi Club International Slovensko, 7. oficiálny klub Audi na svete, je tu pre nás všetkých a jeho hlavnou snahou je i naďalej prinášať radosť a vytvárať nové priateľstvá a zážitky.

Na záver prajem klubu, všetkým členom, partnerom a podporovateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2017, v ktorom si budeme užívať Audi v duchu klubové sloganu Enjoying Audi Together.

 

Stanislav Mucha (prezident klubu)

2018-09-06T09:32:35+00:00december 28th, 2016|Categories: novinky|